ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่-วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย จัดกิจกรรม วันสันทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ฝนวันที่ 24  มิ.ย. 2565  ณ อาคาร 85 ปี หัวฝายนุสรณ์
เวลา 09.00-12.00 น.
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,13:22   อ่าน 112 ครั้ง