ภาพกิจกรรม
ติดตามโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาปฐมวัย
วันพุธ ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. โรงเรียนอนุบาลหัวฝายได้ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย นำโดยนางภาวิณี แสนทวีสุข ผอ.กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย สพฐ.,รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิ,นักวิชาการ สวก.สพฐ. นายบรรพต ขันคำและ น.ส.อิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร 1พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมชมการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,09:10   อ่าน 340 ครั้ง