ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 65
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย จัดกิจกรรมสัปดาห์  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 26  สิงหาคม  2565  โดยได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์และนักศึกษาวิชาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานด้านวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,15:18   อ่าน 57 ครั้ง