ภาพกิจกรรม
รางวัลพระราชทาน
คณะครู-บุคลากรทางการศึกษ-นัเรียน โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย บันทึกภาพกับรางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,13:52   อ่าน 174 ครั้ง