ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย จัดกิจกรรมเข้าค่ายแบบไม่ค้างแรม
- ลูกเสือสำรอง และยุวกาชาด ระดับ 1 (ป.1-ป.3) ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
-
ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด ระดับ 2 (ป.4-ป.6) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรม
เยาวชนจังหวัดเชียงราย ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ในวันที่ 21 ธ.ค. 2565
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,09:56   อ่าน 362 ครั้ง