ภาพกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว
ห้องเรียนสีขาว

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.นฤมล  พันลุตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย คณะครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย จัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือนแนะนำเพื่อนในการป้องกัน และแก้ไขยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลายและอุบัติภัย จัดกิจกรรมมอบรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตร ณ โดมหน้าเสาธง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,17:13   อ่าน 46 ครั้ง