ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นฤมล พันลุตัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ นาระตะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรโชค มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ศรีคำเป้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ วงศ์เวทิน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรัตน์ เทอดเกียรติตน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2522-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ยอดสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2517-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา กันทาสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2515-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายจาย กฤตสัมพันธ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2509-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพันธ์ สิทธิประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2503-2509
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทอง มณีรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2496-2503
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์คำ ณพิกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491-2496
ชื่อ-นามสกุล : นายเหล็ง มะลิกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2487-2491
ชื่อ-นามสกุล : นายคำปัน สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2580-2587
ชื่อ-นามสกุล : พระอินจันทร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477-2480