บุคลากรทางการศึกษา

นายสมชาติ คำสม
ช่างไฟฟ้า 3

นางพรประภา ดวงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ