บุคลากรทางการศึกษา

นายสมชาติ คำสม
ช่างไฟฟ้า 4

นางสาวสายใจ เปียวแล่
เจ้าหน้าที่ธุรการ